Denna stuga ska plockas ned och flyttas från Kumla till Lobergsfallet.
Där ska den timras upp på nytt igen.

 

 

Stugan användes på den tiden som dräng- och tvättstuga.

 

I den här delen låg tvättstugan. Innerväggarna har
varit lerklinade, därför är timret splinthugget.

 

Det gamla fina spåntaket är rivet.

 
Nästa sida