Lobergsfallet


 

Detta torp är av gammalt datum.


 

År 1711
Omtalades paret Olof och Ellika på Lobergsfallet.

 

I början av 1790-talet finns torparen Petter Pettersson där.
Död 1794.

 

1792-1817
Bodde Nils Nilsson på torpet. Född 1771 och död 1823


1817-1825

Omtalades Erik Olsson som boende på Lobergsfallet.
Han flyttade 1825 till Nysund.


1828-1832
Finns Jonas Jansson Djupfeldt som brukare.
Han var född 1792.


1832-1845
Heter torparen på Lobergsfallet Erik Ersson född 1797
och inflyttad från Grythyttan. Från Lobergsfallet
kom han till Jonsbo, Gällsjötorps ägor.


1845
Inflyttade masmästaren Anders Andersson från Slottsgaveln
till Lobergsfallet. Enligt kontrakt skulle han kola och till
Karlsdal leverera minst 80 storstigar träkol och forsla 12
vikter malm från vardera Dalkarlsberg och gruvorna norr om
 Vikern. Han var pliktig att utgöra 24 sommardagsverken
och 24 vinterdagsverken, dessutom göra körslor och andra
arbeten, närhelst det påkallades av patron, mot gängse pris.
Anders Andersson avled 1847 24 juni.


1847-1857
Beboddes och brukades torpet av Anders Persson Skromerg
 född 1816 Han drunknade 1857 28 december.


1858
Efterträddes Skromberg av Anders Andersson Funke född
1815, närmast kommen från Korsbäcken. Han avled 1862
6 januari. I boupptäckningen efter honom uppges att han hade
2 hästar, 3 kor, 1 kviga, 2 får med lamm, 1 får utan lamm.


1862
Inflyttade Eric Andersson född 1837 från Korsbäcken till
Lobergsfallet. Han blev kvar till 1884. Hans hustru Christina
Åhling avled 1881 18 november. I boupptäckningen efter henne
finns antecknat att det på torpet fanns 3 kor, 2 kalvar, 1 häst
Black, 1 svart häst, 4 får med lamm, 1 kviga.


1883
Inflyttade Carl Eriksson 1843 från Viker. Vid auktionen på
Lobergsfallet 18 mars 1898 avyttrades alla yttre och inre
inventarier, bl.a. 1 häst, 5 goda mjölkkor, 1 tjur, 1 kviga, 2
får med lamm. Carl Eriksson avled 1900 25 maj.


1901-1914
Innehades torpet av Gustav Jansson född 1850 och förut
boende i Korsbäcken. Gustav Jansa dog 1948 och var då
Karlskogas äldste innevånare.


1914-1920
Hette åbon Anders Gust. Rosengren född 1874.


1920-1938
Bodde Gustav Emanuel Höök född 1886 på Lobergsfallet.